Brændeovne og -kedler - MUDP 2012

Der kan søges tilskud til projekter , som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til reduktion af specifikt NMVOC-forbindelser og partikler – og generelt andre emissioner fra brændeovne og biomassefyrede brændekedler op til 1 MW. Der kan søges tilskud både til udvikling af udstyr beregnet til eftermontering på eksisterende ovne og til nye forbrændingssystemer/principper.

Der er behov for teknologier, som gennem en renere forbrænding kan nedbringe påvirkningen af miljøet fra træfyrede anlæg (0 - 1 MW) samt begrænse de gener, som disse anlæg afstedkommer i nærmiljøet. Disse er i fokus som den største bidragsyder til partikelemissionen i Danmark.

På baggrund af indsatsen på området gennem de seneste år vurderer Miljøstyrelsen, at der er behov for større fokus på, at partikelforureningen fra brændeovne i høj grad opstår som følge af kondensation af organiske forbindelser (NMVOC) i røgen. Der lægges vægt på følgende (i tilfældig rækkefølge):

• Teknologi til tilpasning af eller eftermontering på allerede eksisterende fyringsanlæg.
• Teknologi til renere forbrænding, således at forureningen slet ikke opstår

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Charlotte von Hessberg, Miljøteknologi, tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email .

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her