Alternativer af anvendelsen af bly i lystfiskeredskaber

Den danske blybekendtgørelse forbyder bly i lystfiskeudstyr(Miljøministeriets BEK nr. 856 af 05/09/2009). Alligevel finder Miljøstyrelsens kemikalieinspektion hvert år mange overtrædelser. Når lystfiskeredskaber tabes i naturen bliver de nogle gange spist af vadefugle. Er materialet blyholdigt får fuglene blyforgiftning og dør.

De mange overtrædelser tyder på, at der er et behov for at der udvikles flere blyfrie alternativer.

Der er i denne tilskudsrunde fokus på at give tilskud til virksomheder, der ønsker at udvikle flere alternativer til anvendelsen af bly i lystfiskeredskaber. Alternativerne kan udvikles ved kemisk substitution, ændrede materialer eller produktdesign, eller ændrede fangstteknikker.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her