Luftforurening fra virksomheder og energianlæg

Der kan søges tilskud til projekter , som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknolo­gier til at begrænse alle luftudledninger fra virksomheder, men spe­cielt NOx og partikler fra energianlæg. Der peges især på SCR (Selective Catalytic Reduction) og andre teknologier som eksempelvis forgasning, herunder teknologier til rensing af gasser til en kvalitet som naturgas, hvis de kan medvirke til at begrænse miljøpåvirkningen ved anvendelse af biobrændsler.

Der kan søges tilskud til udvikling, test og/eller demonstration af miljøeffektive tek­nologier til afbrænding af fiberfraktionen fra husdyrgødning.


Under hovedområdet Forurenende virksomheder er der også et delemne der vedrører Industrielle fyringsanlæg

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her