MUDP opslag 2012

Herunder er tekst om indkaldelse af ansøgning til MUDP 2012. Fristen var 21. september kl. 12. Der kan ikke indsendes flere ansøgninger. Der kommer ikke flere runder i 2012.

*********************************************************

Der indkaldes hermed ansøgninger til Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Formålet er at hjælpe danske virksomheder med at udvikle og demonstrere nye og mere effektive miljøløsninger.

Miljøministeriet indkalder ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- eller demonstrationsprojekter inden for fem hovedområder:

- Vand og klimatilpasning
- Ressourcer og affald – mindre affald og mere genanvendelse
- Luftforurening og støj – i byen og fra skibsfarten
- Kemikalier – alternativer til problematiske kemikalier
- Forurenende virksomheder – industri

Klik på et hovedområdet herover for at se en nærmere beskrivelse af de emner, der kan søges indenfor.

Indenfor alle hovedområder kan der søges om at gennnemføre projekter i både Danmark og udlandet (fokus på bl.a. Brasilien, Rusland, Indien og Kina). Supplerende information om projekter i udlandet (PDF).

Der er samlet afsat 40 mio. kr. til fordeling i 2012.

Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema.

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 21. september 2012 kl. 12.00.

Ansøgninger sendes med e-mail og skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2012 – (anfør projekttitel)”. Ansøgnings-skemaet, der skal underskrives, skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

Ansøgninger kan sendes på papir og skal så mærkes på kuverten med ”MUDP 2012”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og evt. bilag skal indsendes i 1 eksemplar – uden ringbind eller anden form for indbinding.

Adresse og kontaktoplysninger:
Miljøstyrelsen
Miljøteknologi,
Strandgade 29,
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00
e-mail: Obfuscated Email

Læs mere om MUDP tilskudsordning , bl.a. tilskudsprocenter, tilskudsvilkår, vurdering af ansøgninger m.m.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her