Økologisk byggeri

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre udfordringer inden for økologisk byggeri.

Projekter hvis hovedfokus er at reducere CO2-udledning eller at reducere energiforbruget anbefales at undersøge mulighederne hos EUDP under Energistyrelsen.

Supplerende bemærkninger

Bygninger har stor indflydelse på vores livskvalitet og økonomien. Opførsel, drift, vedligeholdelse og nedtagning af bygninger fylder meget også på arbejdsmarkedet og miljømæssigt. Kommissionen vurderer, at op til 35 % af miljøbelastningen er relateret til byggeriet. Aktuelt er byggeriet presset, og der er behov for et miljørigtigt byggeri i en mere ressourceeffektiv proces og med en bedre udnyttelse af ressourcer, så materialerne i byggeriet kan indgå i et økonomisk og ressourcemæssigt kredsløb. Dette omfatter design, materialer, indhold, genanvendelse, m.v.


Byggeriet har forandret sig bemærkelsesværdigt over de sidste 10 år. Fra at det tidligere gjaldt om at overholde bygningsreglementet skal bygninger i dag kunne rigtig mange flere ting. For eksempel underbygger undersøgelser at et bedre indeklima giver bedre produktivitet hos medarbejdere og kan øge værdien af bygninger. Der forventes et voksende marked for bæredygtige byggematerialer, og der er behov for en udvikling af nye løsninger eller skalering af eksisterende løsninger, så Danmark kan være leverandør til dette marked.

Ved vurdering af ansøgningerne lægges der vægt på de;

  1. miljømæssige perspektiver,
  2. forretningsmæssige perspektiver herunder forventning til etablering af nye arbejdspladser og eksport potentiale,
  3. teknologisk nyhedsværdi,
  4. tilskyndelsesvirkning, samt
  5. en fyldestgørende projektbeskrivelse

Der er under den miljøteknologiske indsats i 2013 ydet tilskud til en række projekter inden for Økologisk Byggeri - se oversigten over projekter, der er ydet tilskud til i 2013

Kontaktperson: Signe Kromann-Rasmussen/Jens Schultz-Hansen tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email/Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema