MUDP 2014 - Kosteffektiv vandforvaltning

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af omkostningseffektiv vandforvaltning, dynamisk og intelligent driftsoptimering i spildevands- og/eller drikkevandssystemer, fx digitalisering, samkøring af afløbssystemer og renseanlæg mv.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for løsninger, der:

  • fremmer sikker og omkostningseffektiv anvendelse af sekundavand
  • fremmer dynamisk og intelligent driftsoptimering af spildevands-, regnvands- og drikkevandssystemer, fx ved smart-grids løsninger som del af smart cities
  • optimerer lækagesporring, samt registrerer og håndterer ”uvedkommende” vand i afløbssystemer
  • sikrer skalerbare og modulære driftssystemer

Faglig kontaktperson:

Ole Stubdrup, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 44, e-mail: Obfuscated Email
Jóannes Gaard, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 80, e-mail: Obfuscated Email