MUDP 2014 – Recirkulation af ressourcerne i spildevandet – synergier vand/energi, fosfor mv.

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at udvinde ressourcer fra spildevand og spildevandsslam, samt fokuserer på sammenhængen mellem vand/spildevand og energi/CO2.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for løsninger, der kan fremme vandsektorens produktion/nyttiggørelse af:

  • energi 
  • næringsstoffer, fx kvælstof, kulstof og fosfor
  • restprodukter, fx genbrugsvand, okkerslam, kalk, og forbrændingsaske
  • afledte produkter, fx Biopolymere.


I forlængelse heraf, er der brug for løsninger der målrettet nedsætter vandsektorens Vand og CO2 aftryk ved:

  • reduktion i udledning af drivhusgasser  
  • forbedret energi- og ressourceeffektivitet, fx ved optimeret drift og vedligehold, genanvendelse
  • intelligent og fleksibel styring i samspil med miljøet (holistisk tilgang). 

 

Faglig kontaktperson:
Ole Stubdrup, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 44, e-mail: Obfuscated Email
Jóannes Gaard, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 80, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema