MUDP 2014 - Sikring af rent drikkevand

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier, der kan sikre rent drikkevand og effektiv udnyttelse heraf, fx gennem bedre styring, overvågning, måling og behandling.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for løsninger der: 

  • optimerer styringen af kildepladser (indvindingsboringer) ud fra kriterier om energieffektivitet, vandkvalitet og minimal miljøpåvirkning
  • online måler relevante bakteriologiske og andre kvalitetsparametre i vandet til sikring af kvalitet og understøtter en kost-effektiv styring af vandforsyninger
  • fjerner naturligt forekommende stoffer, som kan udgøre et kvalitets problem, eksempelvis fluorid, arsen og nikkel 
  • effektivt, målrettet og billigt kan påvise lækager i vanddistributionssystemer.  


Faglig kontaktperson:

Ole Stubdrup, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 44, e-mail: Obfuscated Email
Jóannes Gaard, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 80, e-mail: Obfuscated Email