MUDP 2014 – Decentrale renseløsninger – på landet, produktion, ballastvand og hospitaler

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier, der fremmer decentrale renseløsninger og recirkulation af vand – med henblik på optimeret ressourceudnyttelse og reduceret belastning af spildevandssystemet.

Obfuscated Email

Supplerende bemærkninger

Der er behov for decentrale renseløsninger, som:

På landet

 • fremmer miljø- og samfundsøkonomisk effektiv rensning af spildevand fra enkeltejendomme og klynger af ejendomme  
 • optimerer drift og kontrol med udledning af renset spildevand til recipient
 • fremmer intelligent styring og overvågning af opsamling og håndtering af spildevand/overfladevand fra nedlagte mindre renseanlæg (som i dag er koblet på centrale renseanlæg) og igangværende decentrale renseanlæg.

Indenfor produktion

 • fremmer genanvendelsen af renset spildevand i kontor- og hotel komplekser, hospitaler, i ”vandtunge” industrielle processer og husholdninger, - og samtidig reducerer belastningen af spildevandssystemet
 • miljø- og omkostningseffektivt renser og genanvender vand i forbindelse med energiudvinding og -produktion.
 • giver mulighed for direkte udledning af spildevand og regnvand fra særligt forurenede områder til lokal recipient
 • samlet set medfører en mere omkostningseffektiv produktion
 • på intelligent vis styrer og optimerer renseprocessen igennem hele flowet, - fra processen i virksomheden til udløbet i renseanlægget, - som effektiv alternativ til lokal fuldrensning.


På Ballastvandområdet er der behov for løsninger, der kan:

 • fremme selvbærende tredje-generations renseteknologier
 • videreudvikle container baserede modulløsninger, onshore og offshore
 • integrere og udvikle værktøjer til driftsoptimering af nye eller eksisterende anlæg.

 

På Hospitalsspildevandsområdet er der behov for løsninger der fremmer:

 • miljø- og kosteffektiv rensning og håndtering af hospitalsspildevand (nye super sygehuse og mindre sygehuse) – med fokus på de særlige miljøfremmede stoffer, medicinrester, bakterier m.v., der kan være vanskelige at håndtere ved traditionel rensning.


Faglig kontaktpersoner:
Ole Stubdrup, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 44, e-mail: Obfuscated Email
Jóannes Gaard, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 80, e-mail: Obfuscated Email