MUDP 2014 - Mindre støj fra vejtrafik

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse støjen fra vejtrafik

Supplerende bemærkninger

Mange mennesker i Danmark er udsat for generende støj fra vejtrafik, der sammen med luftforurening, er en af de væsentligste kilder til sygdom og tabte leveår.


Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier: 

  • Reducerer støjen ved stærkt belastede boliger
  • Løsninger der kan integreres i den beståede infrastruktur
  • Proportionalitet mellem støjreduktion og økonomi således at, sandsynligheden for løsningen bliver anvendt øges

 Baggrund

Den nyeste kortlægning af vejstøj, som er baseret på data fra 2012 viser, at ca. 723.000 boliger er udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 dB. Heraf er ca. 141.000 boliger stærkt belastet af støj på 68 dB eller endnu højere.

Se national kortlægning af boliger belastet af vejstøj i 2012: Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 5

Miljøstyrelsen har skrevet et resumé af de modtagne støjhandlingsplaner for 2013. Planerne beskriver resultaterne af støjkortlægningen fra 2012 og hvilke overvejelser myndighederne har gjort for at reducere trafikstøjen.

Støjhandlingsplaner 2013 - foreløbigt resumé

 

Undersøgelser viser at der er forskel mellem genevirkning af motorvejsstøj og støj fra andre veje: Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2013

 

Faglig kontaktperson: Frank Pedersen, tlf. 72 54 45 60, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema