MUDP 2014 - Byggematerialer, der begrænser støj

Der kan søges om tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af byggematerialer, som reducerer støj

Supplerende bemærkninger

Mange boliger i Danmark er støjbelastede, som påvirker blandt andet menneskers sundhed og nattesøvn. Der arbejdes allerede i dag på at støjisolere boliger ved bedre byggematerialer - både i forhold til facader, byggekomponenter og vinduer. Alligevel vurderes der stort potential for teknologi, der kan afdæmpe indendørs støj.


Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Byggematerialer med egenskaber, som reducerer indendørs støj
  • Byggematerialer som ikke er væsentlig dyre end traditionelle løsninger
  • Byggematerialer som i øvrigt kan integreres i byggeriet på en miljømæssig bæredygtig måde


Både til nye boliger i støjbelastede byområder og til renovering af eksisterende støjbelastede boliger er der behov for materialer, der har gode støjisolerende egenskaber. Konkret kan det være nye løsninger i forhold til materialer til facader, byggekomponenter, vinduer m.m., som kan reducere den indendørs støj. Der kan derfor søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af byggematerialer med gode støjisolerende egenskaber.

 
Faglig kontaktperson: Frank Pedersen, tlf. 72 54 45 60, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema