MUDP 2014 – Økologiske og bæredygtige løsninger ved opskalering af mindre eller unika produktion

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af økologiske og bæredygtige løsninger i forbindelse med opskalering af mindre eller unika produktion.

Supplerende bemærkninger

Der findes en række løsninger, der er udviklet lokalt eller i mindre skala til økologisk byggeri i biologiske materialer. For at udbrede disse løsninger til flere og dermed deres miljø- og sundhedseffekt kan der være behov for at løsningerne i højere grad mainstreames. Det vil sige, en metode til produktion eller at produktion og produkter for eksempel standardiseres eller kan leveres eller kopieres i større skala. Der er særlig fokus på test, udvikling og demonstration af teknologier, til afprøvning og udvikling af løsninger.


Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som vil sikre teknologisk udvikling og test forud for storskalaproduktion af økologiske eller bæredygtige byggematerialer og løsninger.

Kontaktperson: Signe Kromann-Rasmussen/Jens Schultz-Hansen tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email/Obfuscated Email

 

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema