MUDP 2014 – Bygningsdesign og byggeri, hvor alle dele kan genanvendes i et materialekredsløb

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at øge og fremme ressourcekredsløb i byggeriet ved at fremme anvendelsen af økologiske og bæredygtige løsninger og sikre genanvendelse af materialer og komponenter.

Supplerende bemærkninger

Det økologiske byggeri skal være med til at tilbyde løsninger på udfordringen om, hvordan byggeriet kan indgå i et mere cirkulært ressourcekredsløb, så de anvendte materialer produceres og behandles som værdifulde ressourcer hele vejen gennem byggeriet.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Udvikling af byggeri, som øger incitamentet til/gør det lettere at genanvende materialer i byggeriet, herunder restprodukter/affald
  • Udvikling, test og demonstration af teknologier som øger muligheden for up-cycling af byggematerialer efter brug
  • Udvikling og design af teknologier og byggeri som mindsker mekaniske samlinger (lim, søm mv.)
  • Pilotprojekter der demonstrerer og udvikler lokale tekniske løsninger til genbrug og brug af økologiske byggematerialer

Kontaktperson: Signe Kromann-Rasmussen/Jens Schultz-Hansen tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email/Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema