MUDP 2014 – Økologiske og bæredygtige byggematerialer uden problematiske stoffer for miljø og sundhed

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af økologiske og bæredygtige byggematerialer uden problematiske stoffer for miljø og sundhed

Supplerende bemærkninger

Et vigtigt element i det økologiske byggeri er at undgå problematiske stoffer i byggeriet, der kan påvirke miljø, sundhed, og genanvendelsesmuligheder negativt. Det er en udfordring at udvikle disse teknologiske løsninger og udbrede dem til et større marked, der sikrer at de kan anvendes bredt.

Der er særlig fokus på test, udvikling og demonstration af teknologier, som øger brugen af byggematerialer med færre problematiske stoffer samt teknologier, som øger dokumentationen af bæredygtige byggevarer.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Udvikling, test og demonstration af byggematerialer uden problematiske stoffer for miljø og sundhed, for eksempel maling, fundamentmateriale, tagdækning, m.v.
  • Udvikling af miljøvenlige løsninger til overfladebehandling (for eksempel bedre maling) af byggematerialer, som øger mulighederne for efterfølgende genbrug
  • Udvikling, test og demonstration af byggematerialer, der bidrager til sundere indeklima eller diffusionsåbne konstruktioner  
  • Udvikling, test og demonstration af byggematerialer og produkter, der øger muligheden for dokumentation i forhold til miljøvaredeklarationer (f.eks. EPD eller CE-mærkning) 

 

Kontaktperson: Signe Kromann-Rasmussen/Jens Schultz-Hansen tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email/Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema