MUDP 2014 - Luftforurening fra energifremstilling og industriproduktion

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse luftforurening fra energifremstilling og industriproduktion.

Supplerende bemærkninger

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere udvikling af omkostningseffektive løsninger som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • giver reduktion af én eller flere af følgende komponenter: NOx, SOx og partikler, herunder sodpartikler (black carbon), samt kviksølv
  • bidrager til danske virksomheders muligheder for at begrænse luftforurening fra brændeovne, brændekedler og termiske processer på virksomheder og større energianlæg
  • bidrager til effektiv håndhævelse af regler for luftforurening fra brændeovne og brændekedler
  • teknologi til renere forbrænding, således at forureningen forebygges
  • tilpasning eller eftermontering af teknologi på allerede eksisterende fyringsanlæg.


Der er under den miljøteknologiske indsats ydet tilskud til en række projekter på luftområdet. Se rapporter fra projekter, der er færdige


Faglige kontaktpersoner:

Marina Snowman Møller, tlf. 72 54 41 11, e-mail:Obfuscated Email og
Brian Kristensen, tlf. 72 54 42 13, e-mail: Obfuscated Email (vedr. brændeovne)  

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema