MUDP 2014 - Den tætte by's særlige udfordringer med trængsel og luftforurening

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse trængsel og en heraf afledt luftforurening eller begrænse udledning fra lokale kilder til luftforurening i byer.

Supplerende bemærkninger

Storbyerne vokser. Selvom trenden indenfor luftforurening generelt viser faldende niveauer, især som følge af nye teknologier, vil luftforurening fx kvælstofilter, svovldioxid og partikler fortsat være en primær miljørelateret sundhedsrisiko på verdensplan i de store byer.

Den tætte by er karakteriseret ved høj og tæt bebyggelse, mange mennesker og, stort transportbehov både af personer og varer. Der er behov for nytænkning af, hvordan disse funktioner forenes uden at øge luftforureningen.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere omkostningseffektive og innovative teknologier eller systemer, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • giver reduktion af én eller flere af følgende komponenter: NOx, SOx og partikler, herunder sodpartikler (black carbon),
  • giver en reduktion af både trængsel, støj- og luftforurening

 

Faglig kontaktperson: Katja Asmussen, tlf. 72 54 43 06, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema