MUDP 2014 – Sikring af værdier ved oversvømmelser

Der kan søges om tilskud til projekter, der omfatter test og/eller demonstration af teknologier, der medvirker til at sikre værdier fra boliger, virksomheder mv. forud for oversvømmelser eller som en del af beredskabet ved oversvømmelser.

Supplerende bemærkninger

Der er især behov for løsninger, der kan medvirke til: 

  • at reducere risikoen for skader som følge af oversvømmelser og spildevandsoverløb under ekstremregn og stormfloder
  • at udvikle omkostningseffektive teknologier og systemer til væsentlig reduktion af skader
  • øget brugervenlighed og hurtigt installering, fx mobile løsninger eller løsninger, der kan anvendes af husstande og virksomheder
  • øget anvendelighed under forskellige situationer, udfordringer og i områder med forskellige forudsætninger. 

Faglige kontaktpersoner:
Ditte Holtse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated EmailMikkel Hall, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 55, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema