MUDP 2014 – Kortlægning og simulering af oversvømmelsesrisici

Der kan søges tilskud til projekter, der omfatter test og/eller demonstration af teknologier til forbedrede kortlægningsværktøjer til simulering af oversvømmelsesrisici herunder forenklede værktøjer, der også kan anvendes i områder med mindre teknisk kapacitet og datagrundlag.

Supplerende bemærkninger

Der er især behov for løsninger, der kan medvirke til, at:

  • styrke grundlaget for sikring mod oversvømmelser og spildevandsoverløb under ekstremregn og stormfloder
  • styrke præcisionen af kortlægningsværktøjerne
  • øge værktøjernes tilgængelighed herunder brugen af få nøgleparametre
  • basere sig på web-GIS løsninger med bred anvendelse og prædefinerede udgangs værdier


Faglig kontaktperson:
Ditte Holtse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated EmailMikkel Hall, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 55, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema