MUDP 2014 - Monitering og brugervenlig varslingssystemer af risiko for højere vandstand

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling og test af brugervenlige varslingssystemer i forbindelse med fx stormflod.

Supplerende bemærkninger

Der er behov for løsninger der:  

  • Medvirker til at reducere risikoen for skader ved stigende vandstand og stormflod.
  • Bidrager til varsling af borgere, virksomheder mv. fx via mobiltelefon.
  • Medvirker til at synliggøre, hvor beredskabet skal prioritere indsatsen.
  • Kan bestemme og visualisere om kritisk infrastruktur bliver berørt.
  • Giver mulighed for interaktiv dialog med beredskabet.


Faglige kontaktpersoner:
Ditte Holtse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated EmailMikkel Hall, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 55, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema