MUDP 2014 – Intelligent styring af spildevandssystemer bl.a. på baggrund af bedre varsling

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af IT-systemer, der kan varsle om ekstremregn og forberede spildevandsforsyningen og andre anlæg på at håndtere store regnmængder.

Supplerende bemærkninger

Der er især behov for løsninger, der kan medvirke til:

  • reduktion af risiko for oversvømmelser og spildevandsoverløb under ekstremregn og stormfloder
  • modeludvikling for intelligent udveksling af relevante data
  • integration mellem IT-varsling og vandteknologiske løsninger
  • samkørsel af varsling og styring på tværs af myndigheder og relevante institutioner
  • IT-baseret varsling af borgere og virksomheder.

Faglig kontaktperson:
Ditte Holtse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated EmailMikkel Hall, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 55, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema