MUDP 2014 - Håndtering og rensning af overfladevand i byer og det åbne land

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at monitere, håndtere og rense overfladevand i byer og det åbne land.

Supplerende bemærkninger

Der er især behov for lokale løsninger, der kan medvirke til at skabe forsinkelse og bufferkapacitet i forhold til at håndtere øgede vandmængder, ved at:

  • reducere risikoen for oversvømmelser og spildevandsoverløb under ekstremregn og stormfloder
  • bidrage til decentral rensning af overfladevand
  • bidrage til at styre vandafstrømningen i det åbne land
  • integrere vandløb i intelligent styring og varsling af spildevandssystemet
  • reducere risiko for øget udvaskning af nærings- og miljøfremmede stoffer
  • øge brugervenlighed og produktudvikling af grønne løsninger, som fx grønne tage og vægge, samt permeable belægninger
  • fremme synergien mellem klimaløsninger og andre funktioner i byer og det åbne land, fx attraktive natur- og rekreative områder. 


Faglige kontaktpersoner:
Ditte Holtse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated EmailMikkel Hall, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 55, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema