MUDP 2014 - Reduktion af problematiske kemikalier i produkter og produktion

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at erstatte problematiske kemikalier for sundhed og miljø med mindre skadelige alternativer eller som på anden måde kan føre til reduktion i anvendelsen af problematiske kemikalier i produkter og produktionsprocesser.

Supplerende bemærkninger

De produkter og materialer, som vi bruger i Danmark, indeholder ofte kemikalieråvarer, der er produceret langt fra Danmark. Derfor er der behov for løsninger, der omfatter hele varekæden.

Indsatsen skal gerne fokusere på designfasen, leverandørkrav til råvarer og på at reducere og erstatte brugen af problematiske kemikalier i produkter og produktionsprocesser til gavn for forbrugere, arbejdstagere, sundhed og miljø.

Samtidig er der behov for løsninger, der bidrager til en mere bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af materialer og til udvikling af nye materialer og produkter i en biobaseret økonomi.

Der er særlig fokus på udfasning af kemiske stoffer, der er i myndighedernes fokus som f.eks. stoffer på kandidatlisten under REACH, Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer, og hormonforstyrrende stoffer.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, der opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Udvikler alternative løsninger til anvendelsen af problematiske kemikalier for sundhed eller miljø, der er i fokus nationalt og internationalt f.eks. konserveringsmidler i kosmetik, bly i synkeliner, perflourerede forbindelser, tatoveringsfarver, kviksølv, ftalater, industrielle drivhusgasser og problematiske kemikalier i tekstiler
  • reducerer anvendelsen af problematiske kemi i alle led af leverandørkæder
  • bidrager til en omkostningseffektiv implementering af EU-regulering og globale konventioner om problematiske kemikalier,
  • øger genanvendelighed af materialer
  • bidrager til at løse andre udfordringer på kemikalieområdet

Der er under den miljøteknologiske indsats ydet tilskud til en række projekter på kemikalieområdet. Se evt. rapporter fra projekter, der er færdige.

Der skal i løbet af 2014 etableres en ny substitutionsfacilitet, der skal skabe nye rammer for dialog og videndeling mellem forskere, myndigheder og erhvervsliv. Målet er at give mindre virksomheder bedre muligheder for at komme videre med den konkrete udfasning af problematisk kemi for sundhed og miljø.

Kontaktpersoner: Sidsel Dyekjær, tlf. 7254 4528, e-mail: Obfuscated Email

 

 

 

 

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema