MUDP 2014 - Kemikalier - Reduceret biocidanvendelse

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier til at begrænse behovet for at anvende biocider.

Supplerende bemærkninger

Som samfund kan vi ikke helt undvære biocider, der kan være nødvendige for at bekæmpe f.eks. bakterier eller rotter. I Danmark ønsker vi at reducere biociders påvirkning på miljø og sundhed bl.a. gennem udvikling af miljøteknologiske løsninger. Der kan være tale om både kemiske og fysiske løsninger – f.eks. alternativer til traditionel biocidholdig bundmaling, byggetekniske løsninger, der gør træimprægneringsmidler overflødige eller elektroniske rottefælder.

Hvis danske virksomheder kan pege på alternative bekæmpelsesmetoder, der er effektive og brugbare i praksis, kan biocidproduktioner med substitutions­kandidatstoffer ikke godkendes.

Miljøstyrelsen vil prioritere demonstration af teknologier eller løsninger, der medfører reduceret anvendelse af biocidprodukter med aktivstoffer, der i biocidforordningen er udpeget som kandidater til substitution.

Her kan du generelt læse mere om Miljøstyrelsens arbejde inden for bekæmpelsesmiddelområdet. Kontaktperson: Rikke Bille, tlf. 7254 4286, e-mail: Obfuscated Email

 

 

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema