MUDP 2014 - Fremme af ressourceeffektivitet og -kredsløb i virksomheder

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier og teknikker til at begrænse forurening fra virksomheder, fx via øget ressourceeffektivitet og lukkede ressourcekredsløb i og imellem virksomheder.

Supplerende bemærkninger 

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som samtidigt med forureningsbegrænsning opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • øger virksomheders ressourceproduktivitet
  • anvender recirkulerede materialer
  • producerer innovativt i forhold til genanvendelse af ressourcer

Danske virksomheder kan med nye innovative løsninger bidrage til den grønne omstilling og få konkurrencefordele ved at bruge ressourcer mere effektivt i en tid, hvor priser på visse råvarer er stigende. Virksomheder kan f.eks. samarbejde om bedre udnyttelse af spildprodukter ved at recirkulere materialer og derved bruge færre jomfruelige råvarer og hjælpestoffer. Virksomheder kan f.eks. også arbejde med deres produktdesign med henblik på bedre anvendelse af materialer, når produkter er udtjente.


Det er også muligt at søge tilskud til projekter indenfor emnet Bedre nyttiggørelse af recirkulerede materialer i produktion, der står under hovedtemaet Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet

Der er under den miljøteknologiske indsats siden 2007 ydet tilskud til en række miljøteknologiske projekter. Se de færdige resultater under Danske cases og resultater


Faglig kontaktperson: Birgitte Holm Christensen, tlf. 72 54 40 00, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema