MUDP 2014 - Danske virksomheder teknologiudvikling i relation til Bedste Tilgængelige Teknikker (BAT)

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier og teknikker til at begrænse forurening fra virksomheder.

Der er særlig fokus på demonstration af teknologier og teknikker til miljøforbedringer hos virksomheder samt teknologier, der bidrager til at øge ressourceproduktivitet samt genanvendelse og øget recirkulation af materialer. Målet er bl.a. at bidrage til at danske virksomheder kan være på forkant med EU's miljøregulering med særlig fokus på Bedste Tilgængelige Teknikker (BAT)

Supplerende bemærkninger

Danske virksomheder er blandt Europas bedste til at udvikle og anvende moderne miljøteknikker. Det kommer naturligvis miljøet til gavn, men ofte er investeringerne også en god forretning, fordi de resulterer i mindre ressourceforbrug i virksomheden. . Over de kommende år vedtager EU, hvilke miljøteknikker, der skal sætte niveauet for de kommende miljøregler. Og den nye miljølovgivning bliver bindende for virksomheder på tværs af EU. Det giver flere konkrete fordele: Danske virksomheder får et forspring, når europæiske konkurrenter skal leve op til samme lovgivning. Danske miljøteknologileverandører får en klar konkurrencefordel ved at få deres teknologier anerkendt som bedste tilgængelige teknik (BAT).

Læs om hvad BAT betyder


Brugen af den bedst tilgængelige teknik vil forbedre miljøet på tværs af EU.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • giver reduktion af virksomheders miljøbelastning svarende til eller bedre end ved brug af bedste tilgængelige teknikker (BAT)
  • bidrager til, at virksomheder hurtigere kan omstille sig til bedste tilgængelige teknikker (BAT)
  • bidrager til miljøteknisk udvikling af eksisterende produktionsteknikker mv., så det bliver lettere og billigere for industrien at implementere bedste tilgængelige teknikker (BAT)

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema