MUDP 2014 – Øget genanvendelse af de tørre materialer i affaldet

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og demonstration af teknologi med fokus på at fremme genanvendelse af de tørre materialer i affaldet fx metal, plast og elektronik, herunder opnå en højere kvalitet i genanvendelsen (up-cycling i stedet for down-cycling) af affald fra husholdningerne og servicesektoren).

Supplerende bemærkninger

Det er relevant med projekter i hele værdikæden fra sortering hos affaldsproducenten via indsamling, transport og evt. automatisk central sortering, til genanvendelsesvirksomheder samt producenter af nye produkter, da dispositioner i et led i kæden kan have stor betydning for et andet.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Øger genanvendelsen af de tørre materialer i affaldet, bl.a. metal og plast.
  • Sikrer en højere renhed af de udsorterede materialer.
  • Fremmer genanvendelse, udsortering og forbehandling af elektronikaffald med fokus på kritiske ressourcer, farlige stoffer og øvrige materialer.

 

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af ansøgningerne lægge vægt på, at det er sandsynliggjort at teknologien vil kunne bidrage væsentligt til at løse en eller flere af de nævnte udfordringer, og at der er redegjort for, hvad status er internationalt for lignende teknologier.

 

Der er under den miljøteknologiske indsats ydet tilskud til en række projekter på affaldsområdet. Se rapporter fra projekter, der er færdige

 

Faglig kontaktperson: Anne-Mette Lysemose Bendsen, tlf. 72 54 43 12, e-mail: Obfuscated Email.

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema