MUDP 2014 - Nyttiggørelse af recirkulerede materialer ved udvikling og produktion af nye produkter

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier med fokus på at sikre øgede anvendelsesmuligheder for recirkulerede materialer særligt fra husholdningsaffald i nye produkter.

Supplerende bemærkninger

En af udfordringerne er at sikre den rette kvalitet af materialerne således at recirkulerede materialer kan anvendes i nye produkter på en bæredygtig måde.  

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af nye projektforslag særligt prioritere løsninger, som muliggør recirkulering af materialer i en tilstrækkelig kvalitet (f.eks. mekaniske egenskaber, kemisk renhed og uden indhold af problematiske stoffer) i forhold til afsætning og nye anvendelsesmuligheder, herunder leve op til branchekrav.

Miljøstyrelsen vil ved vurdering af ansøgningerne lægge vægt på, at der er redegjort for, hvad status er internationalt for lignende teknologier.


Faglig kontaktperson: Søren Freil, tlf. 72 54 44 90, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema