Klimatilpasning

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der bidrager til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre væsentlige udfordringer på klimatilpasningsområdet.

Ved vurdering og prioritering af ansøgningerne lægges der særlig vægt på:

  1. de miljømæssige perspektiver løsning af miljømæssige udfordringer,
  2. de forretningsmæssige perspektiver herunder forventning til etablering af nye arbejdspladser og eksport,
  3. teknologisk nyhedsværdi og potentiale,
  4. tilskyndelsesvirkning, - vil et tilskud betyde at der sættes noget i gang, der ikke ellers ville ske, samt
  5. en klar og sammenhængende projektbeskrivelse/argumentation.

Ansøgere bør under temaet klimatilpasning være opmærksom på, at der er oprettet et National Vandtestcenter, der mod betaling kan hjælpe virksomheder med gennemførelse af tests af produkter og ideer i hele innovationskæden inden for klimatilpasning. Der kan søges tilskud til tests gennem MUDP.

Ansøgere kan også søge tilskud til at få et verifikat (ETV stempel), der fortæller: ”Produktet virker, som vi påstår”. Herigennem kan danske leverandører af klima- og miljøteknologiprodukter bevise produkternes funktion og effektivitet. Læs mere om ETV her  

Der er under den miljøteknologiske indsats og andre ordninger ydet tilskud til en række projekter på klimatilpasningsområdet. På Naturstyrelsens hjemmeside om klimatilpasning kan man finde andre ordninger og komme videre til omtale af projekter.


Faglige kontaktpersoner:
Ditte Holtse, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 17, e-mail: Obfuscated Email

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema