Industriens miljøindsats

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til udvikling, test og/eller demonstration af nye miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre udfordringer på virksomhedsområdet.

Ved vurdering og prioritering af ansøgningerne lægges der vægt på de

  1. miljø- og sundhedsmæssige perspektiver
  2. forretningsmæssige perspektiver, herunder forventning til etablering af nye arbejdspladser og eksport potentiale
  3. teknologisk nyhedsværdi,
  4. tilskyndelsesvirkning (vil et tilskud betyde at der sættes noget i gang, der ikke ellers ville ske), samt
  5. en fyldestgørende projektbeskrivelse


For projektforslag udelukkende med sigte på at nedsætte energiforbrug ved virksomheders produktion o.lign henvises til EUDP.

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema