Færre problematiske kemikalier

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre udfordringer på kemikalie- og biocidområdet.

Miljøstyrelsen har særlig fokus på kemikalie- og biocidprojekter om udvikling test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at erstatte problematiske kemikalier med mindre skadelige alternativer, andre miljøteknologiske løsninger eller som på anden måde kan føre til reduktion i anvendelsen af skadelige kemikalier i produkter og produktionsprocesser til gavn forbrugere, sundhed og miljø.

Ved vurdering og prioritering af ansøgningerne lægges der vægt på:

a) miljø- og sundhedsmæssige perspektiver
b) forretningsmæssige perspektiver herunder forventning til etablering af nye arbejdspladser
c) teknologisk nyhedsværdi
d) bidrag til danske virksomheders muligheder for at udvikle løsninger til det internationale marked
e) sammenhæng til ny lovgivning på kemikalieområdet
f)  muligheder for at nedsætte ressourceforbrug ved at genanvende materialer ved reduktion af problematisk kemi
g) tilskyndelsesvirkning (vil et tilskud betyde at der sættes noget i gang, der ikke ellers ville ske)
h) en fyldestgørende projektbeskrivelse

 

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema