Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet

Der kan søges tilskud til projekter om udvikling, test og/eller demonstration af nye teknologier, der kan bidrage til at løse følgende udfordringer:

Klik på et temaområde herover, for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kan søges indenfor.

Der kan også søges om tilskud til miljøteknologiske løsninger, der kan bidrage til at løse andre væsentlige udfordringer indenfor cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet.

Ansøgere kan også søge tilskud til at få et verifikat (ETV stempel), der fortæller: ”Produktet virker, som vi påstår”. Herigennem kan danske leverandører af klima- og miljøteknologiprodukter bevise produkternes funktion og effektivitet. Læs mere om ETV her  


Ved vurdering af ansøgningerne lægges der vægt på de

  1. miljømæssige perspektiver,
  2. forretningsmæssige muligheder herunder forventning til etablering af nye arbejdspladser og eksport potentiale,
  3. teknologisk nyhedsværdi,
  4. tilskyndelsesvirkning (vil et tilskud betyde at der sættes noget i gang, der ikke ellers ville ske), samt
  5. en fyldestgørende projektbeskrivelse

 

Find rapporter fra afsluttede projekter på affaldsområdet

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema