MUDP oplag 2014, forår

Der blev 12. marts 2014 indkaldt ansøgninger til Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2014.

Ansøgningsfristen var 28. maj 2014, kl. 12. (Fristen er overskredet)

Formålet er at hjælpe danske virksomheder med udvikling af nye miljøteknologiske løsninger, som foruden at kunne levere bedre og billigere miljøløsninger også har potentiale til at bidrage til øget eksport og flere grønne produktionsjobs i Danmark.

Miljøministeriet indkaldte ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- og/eller demonstrationsprojekter inden for otte hovedområder:

 

Klik på et hovedområde herover for at se en nærmere beskrivelse af de temaer, der kunne søges indenfor.

Indenfor alle hovedområder kunne der søges om at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet (fokus på bl.a. Rusland, Indien og Kina). Supplerende information om projekter i udlandet (PDF).


Der er samlet afsat ca. 70 mio. kr. til fordeling i denne runde.


Ansøgere skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema samt budgetskema. Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 28. maj 2014 kl. 12.00. (Fristen er overskredet)

Ansøgninger skal sendes med e-mail og skal mærkes i titelfeltet med: ”MUDP 2014 – (anfør projekttitel)”. Ansøgningsskemaet, der skal underskrives, og budgetskemaet skal vedhæftes e-mailen i PDF-format.

Læs mere om projekttyper, tilskudsprocenter, vurderingskriterier m.m


Adresse og kontaktoplysninger:

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi,
Strandgade 29,
1401 København K

Tlf.: 72 54 40 00

e-mail: Obfuscated Email

 

Der blev afholdt informationsmøde den 27. marts 2014, kl. 14 - 17, om hvordan man søger tilskud under programmet. Mødet blev afholdt i samarbejde med Innovationsnetværket for Miljøteknologi, der vil stå for en efterfølgende matchmakings del. 

Opslaget er offentliggjort den 12. marts 2014.

Der forventes ikke yderligere brede opslag i 2014. Der kan komme 1 - 2 opslag om meget specifikke temaer i løbet af foråret 2014.

 

 

Nyttige links - MUDP ansøgningsrunder

Læs om projekttyper, tilskudsprocenter, krav til regnskaber mv. 

Find ansøgningsskema