Teknologier til forbedring af vandmiljøforvaltningen.

Der kan søges om tilskud til projekter , som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier, der understøtter og effektiviserer vandmiljøforvaltningen.


I forhold til teknologier, der understøtter og effektiviserer vandmiljøforvaltningen, kan der f.eks. være tale om miljøteknologiske muligheder for at kunne imødekomme miljømålene for overfladevand og terrestriske økosystemer. Der kan også være tale om udvikling af integrerede metoder til at opnå en mere effektiv vandforvaltning, herunder effektivisering af moniteringssystemer, anvendelsen af GIS data og modellering. Tilsvarende gælder teknologier der kan fremme dataindsamlinger (evt. autosampling) i vandmiljøet.

Retur til Vand og klimatilpasning

Retur til hovedopslag