Vand og klimatilpasning - MUDP 2012

Generelt for alle typer projekter gælder, at teknologi, der udnytter synergieffekter og minimerer energi-, materiale- og pladsforbruget, og som driftsmæssigt er miljøoptimeret, vil blive foretrukket. Endvidere vil projekter med et stort potentiale for at kunne føre til vækst igennem afsætning af teknologier i Danmark såvel som i udlandet blive foretrukket.

Der kan søges indenfor følgende delområder:


Spørgsmål under hovedområde Vand og Klimatilpasning kan rettes til:

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø
tlf. 72543000
e-mail:
Kontaktperson: Robert Jensen

Retur til hovedopslag

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her