Fremtidens grønne transport - MUDP 2012

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration
af teknologier til at begrænse udledningen af NOx og partikler fra køretøjer og ikke vejgående maskiner.

Der er hovedfokus på en indsats overfor dieselkøretøjer. Det kan f.eks. være efterbehandlingsudstyr eller teknologier, der kan indgå fremadrettet i OEM-løsninger (leverance af komponenter eller delkomponenter til primærproducenter og køretøjer eller motorer).


Retur til delområde Luft og støj

Retur til hovedopslag

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her