Videreudvikling af indsamling, sortering og forbehandling af organisk affald til biogas

Der kan søges til skud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter om indsamling, logistik, sortering, forbehandling og efterbehandling af organisk dagrenovation, madaffald, blødt/grønt have-parkaffald og andet egnet organisk affald til biogasanlæg.

Formålet er at øge mængden af organisk affald til biogasforgasning uden at øge risici for driftsproblemer på biogasanlæggene og samtidigt fastholde en høj kvalitet af slutprodukterne til jordbrugsmæssig anvendelse.

Retur til Ressourcer og affald

Retur til hovedopslag

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail:

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her