Videreudvikling af indsamling, sortering og forbehandling af organisk affald til biogas

Der kan søges til skud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter om indsamling, logistik, sortering, forbehandling og efterbehandling af organisk dagrenovation, madaffald, blødt/grønt have-parkaffald og andet egnet organisk affald til biogasanlæg.

Formålet er at øge mængden af organisk affald til biogasforgasning uden at øge risici for driftsproblemer på biogasanlæggene og samtidigt fastholde en høj kvalitet af slutprodukterne til jordbrugsmæssig anvendelse.

Retur til Ressourcer og affald

Retur til hovedopslag