Kemikalier - MUDP 2012

Indsatsen er fokuseret på teknologier til begrænsning af brugen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier og materialer samt på teknologier, der kan sikre en mere miljø- og ressourceeffektiv produktion.

Der kan søges om tilskud til projekter indenfor følgende delområder:

Retur til hovedopslag

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her