Kemikalier - MUDP 2012

Indsatsen er fokuseret på teknologier til begrænsning af brugen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier og materialer samt på teknologier, der kan sikre en mere miljø- og ressourceeffektiv produktion.

Der kan søges om tilskud til projekter indenfor følgende delområder:

Retur til hovedopslag