Øvrige fokusområder

Der kan søges tilskud til udvikling, test og demonstration af mindre miljø- og sundbelastende løsninger, der substituerer stoffer, der er på Miljøstyrelsens ”liste over uønskede stoffer, hormonforstyrrende stoffer og andre stoffer på listen over Særligt Problematiske Stoffer under REACH eller stoffer prioriteret i vandrammedirektivet

Retur til Kemikalier

Retur til hovedopslag

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her