Sikring af rent drikkevand

Der kan søges om tilskud til projekter , som fx omfatter udvikling, test og/eller demonstration af:
• rensning af forurenet drikkevand (miljøfremmede stoffer, mikroorganismer samt uønskede na-turlige stoffer),
• teknologi til kvalitetssikring og -styring af vandbehandling og forsyningsnet, herunder også kobling mellem online måling af vandkvalitet og mulighed for umiddelbar reaktion på forure-ning, og
• metoder til optimering af vandindvindingens størrelse.

Retur til Vand og klimatilpasning

Retur til hovedopslag

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her