MUDP - Ansøgningsrunde 2016

Bestyrelsen for MUDP indkaldte ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2016.

Opslaget blev offentliggjort den 4. marts 2016. Der er lukket for ansøgninger

Bestyrelsen inviterede til ansøgninger på alle områder inden for rammerne af MUDP (herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj), så bestyrelsen får mulighed for at prioritere de mest perspektivrige projekter og miljøløsninger. 

Bestyrelsen vil i 2016 prioritere iværksættelse af projekter, som:

  • bidrager til at realisere Vandvisionen om fordobling af eksporten af dansk teknologi på vandområdet inden 2025 og målene om en mere effektiv vandsektor
  • understøtter vand- og affaldsforsyningerne i at levere endnu mere kvalitet og effektivitet
  • fremmer cirkulær økonomi ved at sikre bedre udnyttelse af værdier i ressourcer/affald, og som mindsker uhensigtsmæssige udledninger og forebygger problematiske kemikalier i produkter og materialer
  • bidrager til at mindske partikel- og røggas emissioner fra industrielle anlæg og transport
  • understøtter klimatilpasning, så bevarelsen af naturværdier kan gå hånd i hånd med beskyttelse af kyster og byer mod erosion og oversvømmelser.

 Der kunne indsendes ansøgninger indenfor 3 puljer: