Oprensningsteknologier til udnyttelse af ressourcer og energiindhold fra deponier - MUDP forår 2015

Der kan søges tilskud til projekter, som omfatter udvikling, test og/eller demonstration af teknologier med fokus på oprensningsteknologier til udnyttelse af ressourcer og energiindhold fra deponier

Supplerende bemærkninger

Muligheden for mining af deponeringsanlæggene indgår som en mulighed i Ressourcestrategien. Her er der særligt fokus på shredderaffald, men der er også behov for udvikle løsninger rettet mod mining i videre omfang f.eks. med hensyn til træ og andre brændbare fraktioner. Det vil kunne bidrage med øget energiproduktion, fortrængning af andre brændsler og øge deponeringskapaciteten uden udlægning af nye deponier.

Faglig kontaktperson:

Tilbage til hovedområde Cirkulær økonomi

Tilbage til hovedopslag MUDP forår 2015