Tidligere ansøgningsrunder

Ansøgningsrunder

Information om mulighederne for at søge i 2012 forventes offentliggjort den 22. juni 2012 .

Tidligere annoncerunde (2011)

Annoncerunde 2011 blev startet den 13. maj og omfattede hovedemnerne Vand, Affald, Luft, Projekter i Indien og Kina samt Offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi. Ansøgningsfrist var 16. september 2011 kl. 12

Læs annonceteksten af 13. maj 2011
Ansøgningsskema 2011 med vejledning i ansøgning m.m. findes under Hvordan søger man

Baggrundsnotater:

Der planlægges ikke yderligere annoncerunder i 2011.

Spørgsmål kan stilles til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi på 72 54 40 00 eller

Spørgsmål, der vedrører faglige forhold på vandområdet, kan rettes til Naturstyrelsen ( , 72544904 eller 72544904).

Tidligere annoncerunder (2010)

Den 3. annoncerunde i 2010 blev igang sat den 8. oktober 2010 og sluttede 5. november 2010 kl. 12.

Hovedemnerne er vand, luft og affald.

Læs Annoncerunde oktober 2010 - vand, luft og affald (PDF)

Ansøgningsskema med vejledning i ansøgning m.m. findes under Hvordan søger man

Bemærk at der er kommet nyt ansøgningsskema

Baggrundsnotater:

Der er lavet baggrundsnotater om:

Spørgsmål kan stilles til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi på 72 54 40 00 eller

Spørgsmål, der vedrører faglige forhold på vandområdet, kan rettes til Vand-enheden i By- og Landskabsstyrelsen ( , 72544821 eller 72544890).


Den 2. annoncerunde i 2010 blev igang sat den 29. april 2010. Hovedemnerne var

  • vand (ansøgningsfrist 18. juni 2010 kl. 12) samt
  • udvikling, test og demonstration i Indien og Kina indenfor vandområdet (ansøgningsfrist 20. august 2010 kl. 12).

Læs Annonce om vand (april2010) (PDF)

Det er vigtigt, at overholde ansøgningsfristen.

Baggrundsnotater:

Der er lavet baggrundsnotater om:

Den 1. annoncerunde i 2010 blev igangsat den 16. april 2010 og sluttede 28. maj 2010 kl. 12. Hovedemnerne var luft og affald.

Læs annonce om luft og affald (april_2010) (PDF)

Baggrundsnotater:

Der er lavet baggrundsnotater om:

 

Tidligere annoncerunder (2009)

Den 2. annoncerunde i 2009 blev igangsat den 5. juni 2009 og sluttede 21. august 2009 kl. 12.00.

Læs Annonce_miljoeteknologi_juni09 (PDF, åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage-knap").

Der er udarbejdet et baggrundnotat om behov for løsninger til hospitalsspildevand (Word, 170 kb)
Der er udarbejdet et Baggrundsnotat om de nærmere betingelser for test og demonstrationsprojekter i Kina (Word, 120 kb)

Den 1. annoncerunde i 2009 sluttede den 15. maj 2009 kl. 12. Runden omfattede hovedområderne luft, støj, kemikalier og dambrug
Læs Annoncetekst miljøteknologi 3. april 2009 (PDF, åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage-knap").

Læs baggrundsnotat om Betingelser for test- og demonstrationsprojekter i Kina indenfor luftområdet (PDF, åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage-knap").


Tidligere annoncerunder (2008)

Den fjerde annoncerunde i 2008 sluttede den 2. december 2008 kl. 12. Runden omfattede en række nærmere delemner indenfor vandområdet .

Læs Annoncetekst miljøteknologi 6 november 2008

Den tredje annoncerunde i 2008 sluttede den 7. november 2008 kl. 12. Runden omfattede en række nærmere delemner indenfor områderne luft og støj .

Læs Annoncetekst miljøeffektiv teknologi 26.september 2008
(åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage"-knap)

Der er udarbejdet to baggrundsnotater, et om biogasfyrede motorer og et om støjisolerende vinduer .
(bemærk baggrundsnotaterne åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage" knappen)
Den anden annoncerunde i 2008 sluttede den 22. august 2008. Emnerne lå indenfor områderne vand og kemikalier.

Læs: Annoncetekst Miljøteknologi 20. juni 2008 (PDF)
(åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage" knappen)
Der er udarbejdet to baggrundsnotater, et om computermodeller (QSAR) til brug for fare- og riskovurdering af kemikalier) (Word) og et om Substitution af problematiske kemikalier .
(bemærk baggrundsnotaterne åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage" knappen)
Den første annoncerunde sluttede den 6. juni 2008 og omfattede hovedemnerne luft og støj.

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her