Tidligere ansøgningsrunder

Ansøgningsrunder

Information om mulighederne for at søge i 2012 forventes offentliggjort den 22. juni 2012 .

Tidligere annoncerunde (2011)

Annoncerunde 2011 blev startet den 13. maj og omfattede hovedemnerne Vand, Affald, Luft, Projekter i Indien og Kina samt Offentlig efterspørgsel og ny miljøteknologi. Ansøgningsfrist var 16. september 2011 kl. 12

Læs annonceteksten af 13. maj 2011
Ansøgningsskema 2011 med vejledning i ansøgning m.m. findes under Hvordan søger man

Baggrundsnotater:

Der planlægges ikke yderligere annoncerunder i 2011.

Spørgsmål kan stilles til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi på 72 54 40 00 eller Obfuscated Email

Spørgsmål, der vedrører faglige forhold på vandområdet, kan rettes til Naturstyrelsen ( Obfuscated Email , 72544904 eller 72544904).

Tidligere annoncerunder (2010)

Den 3. annoncerunde i 2010 blev igang sat den 8. oktober 2010 og sluttede 5. november 2010 kl. 12.

Hovedemnerne er vand, luft og affald.

Læs Annoncerunde oktober 2010 - vand, luft og affald (PDF)

Ansøgningsskema med vejledning i ansøgning m.m. findes under Hvordan søger man

Bemærk at der er kommet nyt ansøgningsskema

Baggrundsnotater:

Der er lavet baggrundsnotater om:

Spørgsmål kan stilles til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi på 72 54 40 00 eller Obfuscated Email

Spørgsmål, der vedrører faglige forhold på vandområdet, kan rettes til Vand-enheden i By- og Landskabsstyrelsen ( Obfuscated Email , 72544821 eller 72544890).


Den 2. annoncerunde i 2010 blev igang sat den 29. april 2010. Hovedemnerne var

  • vand (ansøgningsfrist 18. juni 2010 kl. 12) samt
  • udvikling, test og demonstration i Indien og Kina indenfor vandområdet (ansøgningsfrist 20. august 2010 kl. 12).

Læs Annonce om vand (april2010) (PDF)

Det er vigtigt, at overholde ansøgningsfristen.

Baggrundsnotater:

Der er lavet baggrundsnotater om:

Den 1. annoncerunde i 2010 blev igangsat den 16. april 2010 og sluttede 28. maj 2010 kl. 12. Hovedemnerne var luft og affald.

Læs annonce om luft og affald (april_2010) (PDF)

Baggrundsnotater:

Der er lavet baggrundsnotater om:

 

Tidligere annoncerunder (2009)

Den 2. annoncerunde i 2009 blev igangsat den 5. juni 2009 og sluttede 21. august 2009 kl. 12.00.

Læs Annonce_miljoeteknologi_juni09 (PDF, åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage-knap").

Der er udarbejdet et baggrundnotat om behov for løsninger til hospitalsspildevand (Word, 170 kb)
Der er udarbejdet et Baggrundsnotat om de nærmere betingelser for test og demonstrationsprojekter i Kina (Word, 120 kb)

Den 1. annoncerunde i 2009 sluttede den 15. maj 2009 kl. 12. Runden omfattede hovedområderne luft, støj, kemikalier og dambrug
Læs Annoncetekst miljøteknologi 3. april 2009 (PDF, åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage-knap").

Læs baggrundsnotat om Betingelser for test- og demonstrationsprojekter i Kina indenfor luftområdet (PDF, åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage-knap").


Tidligere annoncerunder (2008)

Den fjerde annoncerunde i 2008 sluttede den 2. december 2008 kl. 12. Runden omfattede en række nærmere delemner indenfor vandområdet .

Læs Annoncetekst miljøteknologi 6 november 2008

Den tredje annoncerunde i 2008 sluttede den 7. november 2008 kl. 12. Runden omfattede en række nærmere delemner indenfor områderne luft og støj .

Læs Annoncetekst miljøeffektiv teknologi 26.september 2008
(åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage"-knap)

Der er udarbejdet to baggrundsnotater, et om biogasfyrede motorer og et om støjisolerende vinduer .
(bemærk baggrundsnotaterne åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage" knappen)
Den anden annoncerunde i 2008 sluttede den 22. august 2008. Emnerne lå indenfor områderne vand og kemikalier.

Læs: Annoncetekst Miljøteknologi 20. juni 2008 (PDF)
(åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage" knappen)
Der er udarbejdet to baggrundsnotater, et om computermodeller (QSAR) til brug for fare- og riskovurdering af kemikalier) (Word) og et om Substitution af problematiske kemikalier .
(bemærk baggrundsnotaterne åbner ikke i nyt vindue - brug "tilbage" knappen)
Den første annoncerunde sluttede den 6. juni 2008 og omfattede hovedemnerne luft og støj.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her