Sådan søger du tilskud

Ansøgningsrunden for 2021 er åbnet den 10. februar 2021.

For at søge om tilskud gennem MUDP skal du indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, et udfyldt budgetskema samt evt. underskriftsblade fra medansøgere og andre bilag. På hver underside for projekttyperne kan du finde en vejledning, der hjælper dig til at søge korrekt. Det er vigtigt, at de formelle krav i forbindelse med ansøgningen opfyldes, da du ellers risikerer, at ansøgningen ikke behandles.

Ansøgere, der har indsendt en ansøgning inden for fristen, vil modtage en kvittering i løbet af 5-7 arbejdsdage. Ansøgere kan blive kontaktet af sekretariatet med opklarende spørgsmål som led i projektvurderingen.

Ansøgninger, der modtages for sent, vil ikke blive behandlet.

Få sparring på projektidéen

Ansøgere, som overvejer at søge tilskud gennem MUDP, har mulighed for at trykprøve idéen over for en medarbejder i MUDP’s sekretariat. Alle – uanset projekttype – kan løbende indsende en 1-sides projektbeskrivelse, hvorefter en medarbejder fra sekretariatet vil give en uformel sparring over telefonen.

Projektbeskrivelsen sendes til Obfuscated Email (emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2021 – (anfør projektemne)”. Vi tilstræber at bevare henvendelsen inden for en uge. Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

Fyrtårnsprojekter kan derudover fremlægge projektet mundtligt på et pitch-møde. På mødet vil sekretariatets medarbejdere kommentere på projektidéen og vurdere, om den ligger inden for rammerne af MUDP og har potentiale som fyrtårnsprojekt.

Frist for anmodning om pitch-møde og indsendelse af 1-sides projektbeskrivelse for fyrtårnsprojekter er den 10. marts 2021 kl. 12.00. Pitch-mødet forventes at blive afholdt via Skype i uge 12.

Det er en god idé at indsende projektidéen og få feedback, før man skriver selve ansøgningen, men det er ikke en forudsætning for at søge tilskud.

Skabelon til pitch på projektidé, generelt

Skabelon til pitch på fyrtårnsprojekter

Ansøgningsmateriale til MUDPs puljer i 2021 

 

I 2021 kan der søges MUDP-tilskud i fire kategorier. Læs mere om formål, vilkår, ansøgning og tidsfrister her: 

1. Udviklings,- test-, og demonstrationsprojketer 

2. Fyrtårnsprojeter 

3. Forprojekter

4. ETV - Verifikation af miljøeffektive teknologier

Infomøder 2021

MUDP's informationsmøder blev afholdt som webinarer den 2. og 3. marts 2021.

MUDP Præsentationer:

MUDP bestyrelsens prioriteringer

Gode råd til MUDP ansøgningen

Eksterne præsentation: 

Enorm Biofactory - Fyrtårnsprojekt

Explicit - Udviklingsprojekt

State og Green

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her