Sådan søger du tilskud

MUDP har åbnet ansøgningsrunden for 2020 den 3. februar 2020.

Der kan ikke indsendes ansøgninger udenfor ansøgningsrunderne.

Se de aktuelle opslag

Du skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, et udfyldt budgetskema samt evt. underskriftblade fra medansøgere og andre bilag. Der er vigtig vejledning i ansøgningsskemaet både undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

I vejledningen bagerst er der også information om indsendelse af ansøgningen. Ansøgere, der har indsendt en ansøgning rettidigt, modtager en kvitteringsskrivelse i løbet af 5-7 arbejdsdage. Ansøgere kan blive kontaktet af sekretariatet med opklarende spørgsmål som led i projektvurderingen. 

Ansøgningsmateriale til MUDPs puljer i 2020 

 

Ansøgningsmateriale 2020 - Fyrtårnsprojekter

Skabelon for "one pager" samt anmodning om pitch-møde

Frist for indsendelse er 10. marts 2020 kl. 23.59

Bemærk, der er vejledning  om forberedelse af pitchmøde baggerst i skabelonen. Indsendelse af onepager er ikke en forudsætning for at indsende en ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekt.

Frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekt er 14. august 2020 kl. 12.00

Bemærk, der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsmateriale 2020 til udvikling, test og demonstration

Der er frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til udvikling, test og demonstration den 30. april 2020, kl. 12.00

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

Der er frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til verifikation af miljøteknologi den 30. april 2020, kl. 12.00

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail:

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her