Sådan søger du tilskud

Du kan søge om tilskud, når bestyrelsen for MUDP har offentliggjort en ansøgningsrunde. Der kan ikke indsendes ansøgninger udenfor ansøgningsrunderne. Se aktuelle opslag.

Du skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, et udfyldt budgetskema samt evt. underskriftblade fra medansøgere og andre bilag. Der er vigtig vejledning i ansøgningsskemaet både undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet. I vejledningen bagerst er der også information om indsendelse af ansøgningen. Ansøgere, der har indsendt en ansøgning rettidigt, modtager en kvitteringsskrivelse i løbet af 5-7 arbejdsdage. Ansøgere kan blive kontaktet af sekretariatet med opklarende spørgsmål som led i projektvurderingen. 

Her finder du ansøgningsmateriale til MUDPs puljer i 2019: 

 

Ansøgningsmateriale 2019 - Fyrtårnsprojekter

Skabelon for "one pager" samt anmodning om pitch-møde

Frist for indsendelse er 15. marts 2019 kl. 23.59

Bemærk, der er vejledning  om forberedelse af pitchmøde baggerst i skabelonen. Indsendelse af onepager er ikke en forudsætning for at indsende en ansøgning om tilskud til fyrtårns projekt

Ansøgningsskema til MUDP fyrtårnsprojekt 2019

Budgetskema til MUDP fyrtårnsprojekt 2019

Underskriftsblad

Frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til fyrtårnsprojekt er 20. august 2019, kl. 12.00

Bemærk, der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsmateriale 2019 - udvikling, test og demonstration

Ansøgningsskema til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter 2019

Budgetskema til udviklings-, test og demonstrationprojekter 2019

Underskriftblad

Der er frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til udvikling, test og demonstration den 10. maj 2019, kl. 12.00

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.


Ansøgningsskema til ETV-projekter 2019 (inklusiv budgetskema)

Underskriftsblad

Der er frist for indsendelse af ansøgning om tilskud til verifikation af miljøteknologi den 10. maj 2019, kl. 12.00

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

Ansøgningsmateriale 2019 - Lattergaspulje

Ansøgningsskema lattergaspulje

Der er løbende ansøgning om tilskud under lattergaspuljen frem til den 20. november 2019

Der er vejledning i udfyldelse af materialet undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet.

 

Sekretariatet for MUDP

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Du kan kontakte sekretariatet via mail på:

eller på telefon 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her