Sådan søger du tilskud

Du kan søge om tilskud, når bestyrelsen for MUDP har offentliggjort en ansøgningsrunde. Der kan ikke indsendes ansøgninger udenfor ansøgningsrunderne. Se aktuelle opslag.

Du skal indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, et udfyldt budgetskema samt evt. underskriftblade fra medansøgere og andre bilag. Der er vigtig vejledning i ansøgningsskemaet både undervejs i skemaet og bagerst i ansøgningsskemaet. I vejledningen bagerst er der også information om indsendelse af ansøgningen. Ansøgere, der har indsendt en ansøgning rettidigt, modtager en kvitteringsskrivelse i løbet af 5-7 arbejdsdage. Ansøgere kan blive kontaktet af sekretariatet med opklarende spørgsmål som led i projektvurderingen. 

Her finder du ansøgningsmateriale til MUDPs puljer i 2019: