Sådan søger du tilskud

Ansøgningsrunden for 2022 er åbnet den 18. januar 2022

Her kan du se de aktuelle opslag og hente ansøgningsmaterialet.

For at søge om tilskud gennem MUDP skal du indsende et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema, et udfyldt budgetskema samt evt. underskriftsblade fra medansøgere og andre bilag. Ansøgningsskemaet indeholder en vejledning, som hjælper dig til at søge korrekt. Det er vigtigt, at de formelle krav i forbindelse med ansøgningen opfyldes, da du ellers risikerer, at ansøgningen ikke behandles.

Ansøgere, der har indsendt en ansøgning inden for fristen, vil modtage en kvittering i løbet af 5-7 arbejdsdage. Ansøgere kan blive kontaktet af sekretariatet med opklarende spørgsmål som led i projektvurderingen. 

Ansøgninger, der modtages for sendt, vil ikke blive behandlet.

Informationsmøder

MUDP-sekretariatet holder online informationsmøde for potentielle ansøgere i uge 6, 2022 . Her har du mulighed for at få nærmere information om MUDP-ordningen, samt få svar på de konkrete spørgsmål, du skal have om ansøgningsprocessen.

Tidspunkt og program for informationsmøder bliver offentliggjort på MUDP's ecoinnovation.dk med tilmeldingsmulighed.

Få sparring på projektidéen

Ansøgere, som overvejer at søge tilskud gennem MUDP, har mulighed for at trykprøve idéen over for en medarbejder i MUDP's sekretariatet.

Alle – uanset projekttype – kan løbende indsende en 1-sides projektidé, hvorefter og medarbejder fra sekretariatet vil give en uformel sparring over telefonen.

Projektbeskrivelsen sender til Obfuscated Email (emnefeltet mærkes med ”MUDP sparring 2022 – (anfør projektemne)”. Vi tilstræber at besvare henvendelsen inden for en uge. Hent skabelon til projektbeskrivelsen.

Fyrtårnsprojekter kan derudover fremlægge projektet mundtligt på et pitch-møde, der vil lagt i uge 11/ 12. På mødet vil sekretariatets medarbejdere blive kommentere på projektidéen og vurdere, om den ligger inden for rammerne af MUDP og har potentiale som fyrtårnsprojekt.

Frist for anmodning om pitch-møde og indsendelse af 1-sides projektidé for fyrtårnsprojekter er den 1. marts 2022 kl. 12.00. Pitch-mødet forventes at blive afholdt via Skype i uge 11/12. Hent skabelon til projektbeskrivelsen inkl. vejledning.

Det er en god idé at indsende projektidéen og få feedback, før man skriver selve ansøgningen, men bemærk at det er ikke en forudsætning for at søge tilskud.

 

MUDP-sekretariatet

Sekretariatet for MUDP hjælper virksomheder, iværksættere og forskere med at få et bedre grundlag for udvikling af miljøteknologi, så teknologierne målrettes til forventningerne til fremtidens miljøudfordringer i DK, EU og globalt.

Kontakt:

Mail: Obfuscated Email

Telefon: 72 54 40 00

Læs mere om sekretariatet her