Hvorfor en tilskudsordning?

MUDP har som formål at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse gennem

  1. tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi og tilskud til projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter,
  2. etablering af innovationspartnerskaber, der aktivt fremmer samarbejde mellem relevante aktører,
  3. iværksættelse af projekter, der understøtter internationalt og bilateralt samarbejde om aktiviteter på miljø- og innovationsområdet, herunder aktivt forbedrer rammerne for dansk eksport af miljøteknologi, og
  4. opbygning og formidling af viden inden for og om den miljøteknologiske sektor.

 

Læs MUDP bestyrelsens strategi 2020-2023 og bestyrelsens handlingsplaner.