Krav til budgetter og regnskaber

Offentlige forskningsinstitutioner og andre organisationer, der ved siden af deres primære ikke-økonomiske aktiviteter også udøver økonomiske aktiviteter, skal adskille de to former for aktiviteter samt deres udgifter og finansiering således, at krydssubsidiering undgås.

Støtten til forskningsinstitutioner og andre organisationer, der også har ikke økonomiske aktiviteter, vil ske på samme vilkår som støtte ydes til private virksomheder.

Forskningsinstitutioner og andre organisationer med økonomiske aktiviteter, herunder kontraktforskning for private virksomheder, skal udføres på markedsvilkår, og prisen skal afspejle de fulde omkostninger plus en rimelig avance.