Hvem kan søge?

Tilskud kan søges af

- private og offentlige virksomheder,
- private personer,
- selvejende institutioner, 
- offentlige og private forskningsinstitutioner,
- brancheorganisationer og lignende organisationer, 
- foreninger og
- grupper eller sammenslutninger af de aktører, der er nævnt ovenover.


Der kan ikke gives støtte til virksomheder i betalingsstandsning eller under konkursbehandling, eller virksomheder, der i øvrigt er lukningstruede.

Der kan ikke gives støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.

Ordningen er åben for alle sektorer. Projektets emne skal dog falde ind under de emner, der er meldt ud i en ansøgningsrunde.


Der er specifikke krav til, hvordan projekter skal indgå i forskningsinstitutioners regnskaber samt på hvilket grundlag, der udarbejdes budget for projekter:

Find krav til regnskaber og grundlag for budgetter

Find oplysninger om, hvordan du søger

 

Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi

Title: Miljøstyrelsen
Phone: 72 54 40 00