FAQ om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Vil du søge om tilskud til miljøeffektiv teknologi, så skal du udfylde og indsende et ansøgningsskema. Husk at læse vejledningen, som er bagerst i skemaet.

Herunder er desuden samlet en række typiske spørgsmål og svar.