Indkaldelse: Verifikation af miljøeffektive teknologier 2023 (ETV-projekter)

Der kan ikke længere sendes ansøgninger til ETV-projekter, da fristen er overskredet.

Igen i år kan små og mellemstore virksomheder søge tilskud til ETV-projekter. Bestyrelsen for MUDP giver i 2023 tilskud til verifikation af miljøteknologier (ETV). Tilskud til ETV'er bevilges på grundlag af EU's de minimis-regler.

Små og mellemstore virksomheder kan søge tilskud til ETV-projekter, og der kan søges om tilskud til ETV'er inden for alle emner under MUDP, herunder vandbehandling og overvågning, luftrensning og –monitorering, materialer, affald og ressourcer, jord- og grundvandsmonitorering og –rensning, renere produktion og processer samt miljøteknologier til landbrug.

ETV Erklæringer udstedes af det uvildige organ ETA Danmark, som er det danske verifikationsorgan til udstedelse af ETV erklæringer. Du kan læse mere om ETA Danmark her.

MUDP's handlingsplan for 2023 er udgangspunkt for indkaldelsen af ​​ansøgninger, og alle ansøgere bør derfor læse handlingsplanen. Find handlingsplanen her.

Der udbydes en pulje på ca. 7,5 mio. kr. samlet til for- og ETV-projekter i 2023. 

 

Opslaget er offentliggjort den 7. marts 2023.

 

Indkaldelse af ansøgninger til ETV-projekter

Ansøgningsskema, ETV-projekter

Vejledning til ansøgningsskema for ETV-projekter

Budgetskabelon

Tidsplan for projektet, skabelon

Underskriftsblad

Fuldmagt

Notat om projekter i udlandet / udenlandske ansøgere

Skabelon til sparring på projektidé

 

Nyt selvbetjeningsmodul introduceres i 2023

I 2023 indføres, som noget nyt, et digitalt selvbetjeningsmodul til brug i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til MUDP. Link til selvbetjeningsmodulet samt vejledningsbilag hertil vil være tilgængeligt senest fra 25. april 2023, og ansøgere skal beregne ca. 20 minutter på at indtaste i selvbetjeningsmodulet, plus ca. 5 minutter pr. medansøger. Ansøgere anbefales at logge på selvbetjeningsmodulet i god tid inden ansøgningsfristen.

Selvbetjeningsmodul

MUDPs link til selvbetjeningsmodulet for ansøgningsrunde 2023.

Ansøg her.

Få sparring på din idé

Potentielle ansøgere har mulighed for at få sparring på deres projektidé ved at indsende en én-sides projektbeskrivelse (skabelon findes i bilagene her på siden). MUDP-sekretariatet vil på baggrund af denne give uformel mundtlig feedback.

Informationsmøder

MUDP holder online informationsmøde i april. 

Se program, og tilmeld dig;

 

Tilmelding til online informationsmøde d. 25. april 2023