Indkaldelse: Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter 2023

Der kan ikke længere sendes ansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, da fristen er overskredet.

Bestyrelsen for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) indkalder ansøgninger om tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, der fremmer nye, innovative teknologier, bidrager til en grønnere verden samt skaber danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi.

 

MUDP's handlingsplan for 2023 er udgangspunkt for indkaldelsen af ​​ansøgninger, og alle ansøgere bør derfor læse handlingsplanen. Find handlingsplanen her.

Der udbydes en pulje på ca. 57 mio. kr. i 2023. 

 

Opslaget er offentliggjort den 7. marts 2023.

 

Indkaldelse af ansøgninger til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Ansøgningsskema, udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Vejledning til ansøgningsskema for udviklings-, test- og demonstrationsprojekter

Budget- og regnskabsskabelon

Overordnet budget, ansøgt tilskud og egenfinansiering

Tidsplan for projektet, skabelon

Underskriftsblad

Fuldmagt

Notat om projekter i udlandet / udenlandske ansøgere

Skabelon til sparring på projektidé

 

Nyt selvbetjeningsmodul introduceres i 2023

I 2023 indføres, som noget nyt, et digitalt selvbetjeningsmodul til brug i forbindelse med indsendelse af ansøgninger til MUDP. Link til selvbetjeningsmodulet samt vejledningsbilag hertil vil være tilgængeligt senest fra 25. april 2023, og ansøgere skal beregne ca. 20 minutter på at indtaste i selvbetjeningsmodulet, plus ca. 5 minutter pr. medansøger. Ansøgere anbefales at logge på selvbetjeningsmodulet i god tid inden ansøgningsfristen.

Selvbetjeningsmodul

MUDPs link til selvbetjeningsmodulet for ansøgningsrunde 2023.

Ansøg her.

 

Til medansøger, der søger på vegne af hovedansøger - se nedenstående vejledning:

Vejledning: Medansøger, der søger på vegne af hovedansøger

Få sparring på din idé

Potentielle ansøgere har mulighed for at få sparring på deres projektidé ved at indsende en én-sides projektbeskrivelse (skabelon findes i bilagene her på siden). MUDP-sekretariatet vil på baggrund af denne give uformel mundtlig feedback.

Informationsmøder

MUDP holder online informationsmøde i april. 

Se program, og tilmeld dig;

 

Tilmelding til online informationsmøde d. 25. april 2023