MUDP Ansøgningsrunde 2019

MUDP indkalder hermed ansøgninger til Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP 2019.

Opslaget er offentliggjort den 8. februar 2019.

MUDP tilskud kan gives til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden, danske arbejdspladser og eksport af miljøteknologi. Der kan under programmet i 2019 søges om tilskud til: a) Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) og b) Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Projekter kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Der kan i 2019 indsendes ansøgninger inden for alle de områder som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affald, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri/bæredygtige byer og mindre støj. Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Bestyrelsen for MUDP lægger vægt på, at miljø- og erhvervspotentialerne i ansøgningen er godt dokumenteret. Bestyrelsen lægger desuden vægt på, at der i projekterne er et solidt engagement hos de af projektdeltagerne, der efterfølgende skal omsætte projektresultaterne til nye forretningsmuligheder. Bestyrelsen er også opmærksom på, at nye teknologiske potentialer nyttiggøres i udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger. Herudover er bestyrelsen opmærksom på projekternes potentiale i forhold til at bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål og udvikling af danske styrkepositioner inden for områder vand og luft. Se mere om bestyrelsens prioriteringer i 2019 i bestyrelsens handlingsplan

Der er i alt ca. 88 mio. kr. til rådighed til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter) samt udviklings-, test- og demonstrationsprojekter. Du finder en nærmere beskrivelse af mulighederne herunder.